Kontakt

Centrala

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Euro-Trans Sp. z o.o.

NIP: 952-19-14-279
Regon: 015432972
KRS 0000155014

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 300 000,00 zł w całości wpłacony.

ul. Taśmowa 3, 02-667 Warszawa

48 22 852 25 94 48 22 852 25 93