PRIVACY POLICY AND COOKIES

 

Pkt 1
Postanowienia ogólne

1.1. Korzystając z niniejszego Serwisu (http://www.eurotrans.waw.pl jego wersji językowych) akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

1. 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.

1.3. Wydawcą Serwisu i Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych za jego pośrednictwem jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Euro-Trans Sp. z o.o. z siedzibą: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 3, NIP: 952-19-14-279, REGON: 015432972, Zarejestrowane: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS: 0000155014, tel. 22 852 25 94-92, emial. biuro@eurotrans.waw.pl zwane dalej Wydawcą lub Administratorem.

1.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

1.5. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone z użyciem strony internetowej Administratora przetwarzane są z zachowaniem wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Administrator deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.


 

Pkt 2
Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

2.1 Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:

- na polecenie organów administracji lub sądów
- podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (takim jak firmy transportowe i logistyczne, firmy rekrutacyjne itp.)
- osobom przeprowadzającym inspekcje i audyty, księgowym i prawnikom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności
- podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (takim jak firmy transportowe i logistyczne, firmy rekrutacyjne itp.)
- podmiotowi trzeciemu w sytuacji przekazania / sprzedaży części udziałów w spółce Administratora
- strony naszego Serwisu internetowego mogą używać treści lub wtyczek prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeżeli tylko zdecydują się Państwo z nich skorzystać, Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego usług.

Obecnie na naszej stronie WWW wykorzystujemy przekierowania do: GooglePlus, YouTube

2.2. Podmiotem przetwarzającym Państwa Dane Osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony jest firma Visual Media Polska Sp. z o.o. (www.visualmedia.pl), która jest twórcą strony WWW, a także świadczy na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z działaniem strony WWW. Visual Media Polska Sp. z o.o.  przetwarza Państwa Dane Osobowe pozyskane w trakcie użytkowania przez Państwa Strony. Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych. Zawarliśmy z tym Podmiotem (Przetwarzającym) Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.


 

Pkt 3
Prawa osób, których dane są przetwarzane

3.1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz (formularz kontaktowy lub/i rejestracyjny) lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi Serwisu, przysługuje prawo:

- prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania jego danych osobowych,
- prawo dostępu do jego danych osobowych,
- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

3.2. Pytania oraz ewentualne zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe, prosimy kierować do Administratora Danych Osobowych wyznaczonego przez naszą firmę:

Krzysztof Radtke, e-mail: iod@eurotrans.waw.pl, tel.: 500-279-320

Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w serwisie i w celach wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie:
- skorzystania z formularza kontaktowego,
- skorzystania z formularza ofertowego,
- przesłania do Administratora aplikacji (CV) na podane w ogłoszeniu stanowisko pracy
- lub inne.


 

Pkt 4
Rekrutacja

4.1. Procesy rekrutacyjne na poszczególne stanowiska pracy realizowane są przez Wydawcę (Administratora) z zachowaniem następujących zasad.

Rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko może trwać do 24 miesięcy. Oznacza to, że w tym terminie mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które przesłały swoje aplikacje (CV). Po tym terminie dane są usuwane z bazy Administratora, chyba że użytkownik (aplikant na dane stanowisko) wyraził zgodę na dłuższy okres przetwarzania jego danych osobowych w związku z przyszłymi procesami rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na podany w ogłoszeniu adres email wraz ze zdjęciem (opcjonalnie)
w  terminie do dnia wskazanego w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Niezbędne oświadczenie, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy (mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów, w tym również przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników*.

brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie rekrutacji.

Oświadczenie dobrowolne:

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji (CV) w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.


 

Pkt 5
Pliki „cookies”

5.1. Podczas korzystania ze strony www.eurotrans.waw.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony WWW do preferencji odbiorców (użytkowników).

5.2. Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

a)  pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze tron internetowych Serwisu (Google Analytics)
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony WWW itp.
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.3. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

5.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu www.eurotrans.waw.pl.


 

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.

 

THIS WEBSITE USE COOKIES. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies in accordance with the browser settings. Using our website without changing cookies settings shall mean that they will be stored in the memory of the device.
Close ×